Tuczno kadra

rr

 

 

 

hm. Rafał Rytel – Wódz.

 

 

 

 

pwd. Kamila Fryt – Prawa ręka do wszystkiego.

 

 

 

 

 

pwd. Arkadiusz Konieczka – Kwatermistrz przez duże K czyli prawa ręka do spraw logistyki i kwatermistrzowstwa.

 

 

 

 

Hm. Monika Suchan – Prawa ręka do spraw finansowych i
aprowizacyjnych.

 

 

 

 

 

Michał Gogolczyk – Prawa ręka od wyciągania kleszczy i przepisywania wapna.

 

 

 

 

 

Julia Konieczka i Martyna Rulka – Nasz słoneczny patrol

 

 

 

 

Kasia i (pwd)Darek Woźniccy oraz Piotrek Ziembikiewicz – Mistrzowie kuchni

 

 

 

Poza tym: Damian, Piotrek, Bartek, Damian, Marcin … w różnym czasie i charakterze.