Struznica-Kontakt

Masz pytania? Pisz – odpowiemy na wszystkie pytania:

 

Struznica@zhp.net.pl

 ___________________________________________

Adres bazy:

Baza Hufca ZHP Łódź-Polesie w Strużnicy
58-533 MYSŁAKOWICE woj. dolnośląskie

Adres hufca:

Hufiec ZHP Łódź-Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź
tel: +48 509 44 77 03

REGON 100376446-00115
Konto: PeKaO S.A. VI oddz. Łódź 27 1240 3031 1111 0000 3426 6658